Balíček - komplet

V balíčku Komplet Vám v první řadě zpracujeme projektovou dokumentaci. Dále zajistíme, aby se stavební úřad o uvažované rekonstrukci bytu nejen dozvěděl, ale aby vydal s jejím provedením souhlasné stanovisko. Na základě plné moci za Vás vše potřebné zajistíme. Jediným Vaším úkolem bude předložit souhlas vlastníka objektu, což bývají zpravidla společenství vlastníků, bytová družstva a v některých případech úřady městské části.

Tento balíček je připraven pro byty v panelových domech.

Cena balíčku: 15 950,- Kč vč. 21% DPH

Balíček obsahuje:

 • Zaměření celého bytu.
 • Poradenství při dispozičním řešení a příprava variant.
 • Vypracování projektové dokumentace – technická zpráva, stávající stav, nový stav.
 • Autorský a technický dozor – v případě realizace naší společností.
 • Zajištění výpisu z katastrálního úřadu.
 • Podání žádosti na stavební úřad – ohlášky příp. Stavební povolení.
 • V případě stavebního povolení nutno připlatit za správní poplatek ve výši 5.000,- Kč!!!
 • Zajištění dokladů souvisejících s ukončením stavby  - v případě realizace naší společností.
 • Podání žádosti o kolaudaci.

V případě zájmu nás kontaktujte.


Projektová dokumentace

Proč je potřeba mít na rekonstrukci bytu či bytového jádra projektovou dokumentaci?

Důvodů je hned několik a zejména pak tyto:

 1. Projektová dokumentace slouží k přesnému vymezení toho, jak prostor vypadal před rekonstrukcí a jak bude vypadat po ní. Z výkresů je patrné, jestli je zvažovaná dispozice možná, jestli se tam vejde vše tak jak uvažujete. V rámci projektu se také řeší několik možných variant, ze kterých pak Vy vyberete tu jednu jedinou pravou.
 2. Takto připravená dokumentace je následně vč. výběru vybavení a volitelných materiálů přesným podkladem pro vypracování položkového rozpočtu.
 3. Výkresová dokumentace z tohoto projektu vč. konečného rozpočtu je pak přílohou ke smlouvě o dílo, na základě které rekonstrukce probíhá.
 4. Na základě výkresu nového stavu a výběru formátu obkladu a doplňujících prvků jsou následně připraveny kladečské plány.
 5. Všechny tyto podklady pak slouží montážníkům pro to, aby provedené dílo přesně odpovídalo tomu, jak se vše dohodlo před zahájením prací. Žádná nemilá překvapení na Vás tedy nečekají.
 6. Projektová dokumentace také slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro rozhodnutí, zda rozsah Vámi zvažované rekonstrukce podléhá pouze ohlašovací povinnosti nebo zda se na rekonstrukci nevztahuje nutnost vyřízení stavebního povolení. Dále kontroluje, aby byla rekonstrukce plánována v souladu s příslušnými platnými normami a vyhláškami.

Projektová dokumentace je tedy naprosto nezbytným dokladem pro ty, kteří nechtějí „kupovat zajíce v pytli“.

Galerie zrealizovaných rekonstrukcí bytů a koupelen pro inspiraci

Reference - rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader

Rekonstrukce jádra a části bytu - Horní Měcholupy Rekonstrukce bytu - Břevnov Vestavné skříně - Podolí Vestavné skříně - Stodůlky

Kontaktujte nás

Kontaktní telefon: +420 725 776 136

Kontaktní formulář:

*

*